Архив

Изследователски проект за рециклиране на батерии за многократна повторна употреба

Под ръководството на Volkswagen Group, проектът се финансира от германското федерално министерство наvolkswagen-schwarzes-pulver-black-mass-2022-01-min икономиката и технологиите

Компанията от Волфсбург предоставя на разположение своя пилотен завод за рециклиране в Залцгитер

volkswagen-newsroom.com

Воден от VW консорциум с партньори от индустрията и науката иска да докаже, че най-ценните компоненти на тяговите акумулатори могат да бъдат възстановени и използвани няколко пъти последователно чрез рециклиране.

Според прессъобщението на Volkswagen, изследователският консорциум „HVBatCycle“ има за цел постоянно да рециклира катодни метали, електролит и графит от анода в затворен цикъл на материалите. Проектът, който се финансира от германското федерално министерство на икономиката и технологиите, ще проучи и разработи необходимите процеси през следващите три години. „Затварянето на цикъла изисква сложни интердисциплинарни процеси“, се казва в изявлението.

Под ръководството на Volkswagen Group, компаниите Taniobis, J. Schmalz и Viscom работят съвместно с изследователи от RWTH Aachen, TU Braunschweig и Fraunhofer IST именно по тези процеси. Процесите трябва да бъдат координирани помежду си във всички етапи на обработка, за да отговарят на изискванията по отношение на безопасността, например, но също и качеството и чистотата на материалите. VW също така заявява обаче, че основните проблеми са мащабируемостта и икономическата ефективност.

Не е изненадващо, че механично-хидрометалургичното рециклиране е в основата на това. След като материалите бъдат механично смачкани и грубо предварително сортирани, те се разделят на отделните си компоненти с помощта на химикали. Този процес изисква много по-малко енергия и има по-висока скорост на рециклиране от пирометалургичния процес, т.е. стопяване на батерията.

Като конкретни подходи за развитие, VW споменава например ориентираното към търсенето и икономично оптимизирано разреждане на доставените акумулаторни пакети, както и до голяма степен автоматизираното демонтиране до нивото на електрода. „Това също така включва почти без загуба разделяне на активен материал и носещо фолио, както и възстановяване на графит и силно летливи електролитни компоненти“, казва VW.

Следващата хидрометалургична обработка на черната маса също трябва да бъде оптимизирана, например при ранното и селективно извличане на лития в разтворима форма. Освен това трябва да се разработят процеси за ефективно обработване на важни електролитни компоненти и графит.

В кои области тези допълнително разработени подпроцеси подобряват рециклирането на батерията като цяло и какво се разработва специално по отношение на многократното рециклиране не е посочено от VW в съобщението за пресата. Той само казва, че VW е „много заинтересован от реализирането на затворен цикъл от клетъчни материали“. Ето защо компанията от Волфсбург предоставя на разположение своя пилотен завод за рециклиране в Залцгитер, както и ноу-хау от пилотното производство на клетки там.

Taniobis GmbH е качествен доставчик на прахове, съдържащи ниобий и тантал за хидрометалургични производствени процеси, включително екстракция с разтворител. J. Schmalz GmbH е водещият световен доставчик на вакуумни технологии и един от малкото доставчици на пълна гама в тази област. В сферата на бизнеса на вакуумната автоматизация, Schmalz доставя всички вакуумни компоненти за изграждане на грайфери за промишлени роботи. Viscom AG разработва решения за измерване на рентгенови лъчи, специално за използване в индустрията за батерии.

„Рециклирането на батерии и производствени отпадъци има решаващ принос за осигуряване на доставките на суровини за нашите планирани фабрики“, казва Себастиан Волф, главен оперативен директор на Battery Volkswagen AG. „Чрез проекта HVBatCycle се подготвя цялостен поглед върху процесите на рециклиране и по този начин прилагането на затворения цикъл на батериите.“