Архив

„Деца на пътя! Път на децата!“ – за повече безопасност през първия учебен ден

По случай 15 септември служители на „София Франс Ауто“ (SFA) застанаха на  пешеходните пътеки в близост до училищата в столичния район „Искър“, за да регулират  движението и да осигурят по-безопасна обстановка за учениците и техните семейства през първия учебен ден.

Участието им в организираната от компанията инициатива „Деца на пътя! Път на децата!“ имаше за цел даSFA_campaign_DetsaNaPytq-PytNaDetsata_150923_01 напомни на водачите на превозни  средства да бъдат отговорни и внимателни на пътя и да дават предимство на  пресичащите на указаните за това места.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, 08 РУ СДВР и Столична  община съдействаха активно за провеждането на инициативата и избраха училищата,  където да застанат над 20-те служители на „София Франс Ауто“: 4 ОУ Проф. „Джон  Атанасов“, 65 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“, 150 ОУ „Цар  Симеон Първи“, 163 ОУ „Черноризец Храбър“, 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“, 69 СУ  „Димитър Маринов“ и 108 СУ „Никола Беловеждов“.

За участниците бе организиран и  предварителен инструктаж, като на място всички носеха светлоотразителни жилетки и  палки „СТОП“, за да бъдат забелязани отдалеч и да могат ефективно да изпълнят своята мисия – да помагат при пресичането на децата и възрастните, съблюдавайки за  спазването на правилата за безопасност на пътя, и да сигнализират на водачите да  спират пред пешеходните пътеки.

SFA_campaign_DetsaNaPytq-PytNaDetsata_150923_04По този начин доброволците дадоха своя принос за  създаването на по-безопасна обстановка за празника на подрастващите и за повече  детски усмивки през този ден.

„Като един от най-големите автомобилни вносители в страната вярваме, че  безопасността трябва да бъде на първо място при всяко пътуване“ – коментира г-жа  Надя Божкова, изпълнителен директор „Търговска дейност“ и член на Борда на  директорите на „София Франс Ауто“. – „С кампанията си „Деца на пътя! Път на децата!“  искаме да изразим ангажираността си за създаването на по-сигурна пътна среда, като  напомним на участниците в движението, че трябва да бъдат отговорни и да спазват  правилата – независимо дали са водачи или пешеходци. Безопасността ни на пътя,  особено тази на най-уязвимата група – децата, трябва да бъде личен ангажимент на  всеки член на обществото ни не само през първия учебен ден, но през цялата година.“