Архив

Недостатъци

От друга страна, автоматизацията ще има някои предивидими, а и не още осъзнати недостатъци:2225

Физическите лица не могат да окажат контрол върху автомобила при нужда.

Опасност от неизправност на софтуера.

Нужда от създаване на нови закони и правителствени разпоредби за безпилотните автомобили.

Водачите може да са неопитни при ситуации изискващи ръчно шофиране.

Загуба на работни места, свързани с шофиране.

Загуба на уединение.

Автономните коли потенциално биха могли да бъдат заредени с експлозиви и да се използват като бомби.

Чувствителност на навигационната система на автомобила при различни метеорологични условия. (От 2014 г. прототипа на Google не е карал в сняг или силен дъжд).

Етични проблеми, аналогични на т.нар. trolley problem, в ситуации, в които при неизбежен сблъсък, софтуерът на автомобила е длъжен да избира между няколко потенциално опасни действия.