Архив

Видът на свещите

Видът на запалителните свещи подсказва проблем

 

Запалителните свещи са важен елемент от двигателния агрегат. За да знаете какво е състоянието на двигателя ви, следва от време на време да ги сваляте и преглеждате. Техният вид подсказва не само състоянието на мотора на вашата кола, но може да ви „обясни” и в какво се състои проблемът, който имате с него.

Ще изброим някои примери на различен външен вид на свещите, от което можете да си направите необходимите изводи и да вземете правилни мерки за отстраняване на недостатъците.

При нормалните свещи, основата на изолатора има от сивобял-сивожълт,  до светлокафяв цвят. Моторът е в изправност. Топлинната стойност е правилно избрана. Образуването на сместа и настройката на запалването са перфектни, няма прекъсване в запалването. Няма температурно претоварване.

Неприятен случай е, когато основата на изолатора, електродите и корпусът на запалителната свещ са покрити с матовочерни сажди. Причината може да бъде грешна настройка на образуването на сместа (карбуратор, инжекцион): сместа е прекалено мазна, въздушният филтър е прекалено замърсен, стартовата автоматика не е в ред или жилото на смукача е твърде дълго издърпано, предимно при градско каране. Запалителната свещ е прекалено студена, топлинната й стойност е прекалено ниска. Като последствие, могат да се очакват прекъсвания в запалването, лошо поведение при студен старт. Необходимо е правилно настройване на сместта и на стартовото устройство, проверка на въздушния филтър.

Ако основата на изолатора, електродите и корпусът на запалителната свещ са покрити с масленоблестящи сажди или маслен въглен, може да има прекалено много масло в горивната камера, високо е нивото на маслото, силно износени са бутални сегменти, цилиндрите и клапанните легла. При двутактови мотори, има твърде много масло в сместа. В последствие се получава прекъсване в запалването, лошо поведение при палене на двигателя. За целта се ремонтира двигателят, подбира се правилна маслено-горивна смес, поставят се нови запалителни свещи.

Следната нередност при свещите е силно отлагане на пепел от прибавки към маслото или към горивото върху основата на изолатора и върху масловия електрод. В такъв случай имаме рехав до шлакоподобен строеж. Причината може да бъде, че образуване на легиращи съставки от маслото оставят пепел в горивната камера и по свещта. Резултат това може да доведе до самозапалване, загуба на мощност и повреди по двигателя. Отстраняването става чрез ремонтиране на двигателя. Следва да се поставят нови запалителни свещи и да се използва друго масло.

Електродите на свещта могат и да бъдат разтопени. В този случай те имат карфиолоподобен вид. Получава с евентуално кондензиране на чужди за свещта материали. Причината е температурно претоварване на самозапалване. Може да бъде причинено от твърде ранно настройване на запалването, остатъци от горенето в горивната камера, дефектни клапани, повредена дистрибуторна капачка, некачествено гориво или прекалена ниска топлинна стойност. Преди цялостен отказ настъпва загуба на мощност. Отстраняването става по следния начин – проверява се двигателят, запалването и образуването на сместа. Поставят се нови запалителни свещи.

Причина за счупване на изолаторната кутия могат да бъдат механично повреждане от удар, падане или натиск върху средния електрод при неправилно ползване. В крайни случаи кутията може да се пръсне поради отлаганията между средния електрод и изолаторната основа или корозията на средния електрод – особено при прекалено дълго използване на свещта. Тогава се получават прекъсвания в запалването, запалителната искра преминава на места, до които не може да достигне прясната горивна смес. Изходът е поставяне на нови запалителни свещи.