Архив

Ядрен автомобил

Cadillac WTF – първият автомобил с ядрен двигателbluedeniz.5445343

Появи се и първият концептуален автомобил, работещ с практически безотпадъчно и екологично чисто ядрено гориво. Според идеята на създателите, използваните материали и техническото оборудване на автомобила ще позволят на притежателя му да не се грижи за ремонта на своя „любимец“ в продължение на 100 години и това при ежедневна експлоатация.
В качество на гориво групата разработчици е използвала слабо радиоактивния метал торий (Thorium, Th). За първи път идеята за използването на този елемент е предложена от американският изобретател Лоурънс Кулесус през 2009 г. на автомобилното изложение Chicago Auto Show. Сега, инженерите от компанията Laser Power Systems, начело с изобретателя Чарлз Стивънсън, са успели не само да разработят концепция за ядрен двигател, но и успешно да я въплътят. Новата концепция получи името Cadillac World Thorium Fuel (Cadillac WTF).
За първи път торият започва да се използва по времето на Втората световна война, като той се счита за най-безопасното вещество сред останалите радиоактивни елементи. Според изчисленията на учените, един 1 гр. с успех може да замени около 30 000 л обикновено гориво. А вече 8 гр. ще стигнат на собственика на автомобила за цял живот, като отделяната при реакцията остатъчна енергия ще е достатъчна за презареждане на акумулатора и на други устройства. Освен далеч по-екологичен, автомобилът е разчетен за работа без ремонт и друго специално обслужване в продължение на 100 години.
Всички системи на концепцията се различават от традиционните аналози. Енергията на тория привежда в действие максимално ефективно всички вътрешни програми, действайки подобно на човешката нервна система. Концептуалният автомобил има 24 колела, по 6 от всяка страна, като всяко от тях е снабдено с вграден индукционен електродвигател. Тези колела ще трябва да се регулират веднъж на 5 години, без да е необходима замяната им.
Самата конструкция на Cadillac WTF е много гъвкава, автомобилът е способен да се трансформира, буквално сякаш има мускули, правейки управлението по-интуитивно. Например, ъгълът на колелата се променя в зависимост от повърхността на пътя. Реакторът на автомобила с цел безопасност е разположен в задната част.
Ако торият докаже своите качества като източник на енергия, то в световни лидери в областта на енергетиката може да се превърнат Австралия и Индия, тъй като там са разположени около 30% от световните залежи на този метал.
Разбира се, въпреки, че торият е най-безопасният радиоактивен елемент, остават някои въпроси, свързани предимно с безопасността на хората и околната среда. При евентуални тежки катастрофи няма ли да има изтичане на радиация, колкото и минимална да е тя?