Архив

Най-старите номера

Регистрационен номер (табела) е номер, чрез който полицейските власти в държавата водят автомобила на отчет.

Първите в света автомобилни номера се въвеждат в щата Ню Йорк  през 1901 г. Струват по един долар. През 1930 г. папските коли придобиват собствени номера с абревиатура SCV – Stato della Citta del  Vaticanо. В наше време в някои държави, като Великобритания, се изработват  поръчково ретротабели с номера по типа на използваните в различни периоди от историята, които са много скъпи.

В България номерата се въвеждат през 1920 г. при цар Борис. Първоначално те имат буква за означение на града и цифри на бял фон. През последните 30 години те се сменят на няколко пъти, като преди влизането в  Европейския съюз българските букви са заменени от латински.

Изискванията на Европейския съюз сега са синьо поле вляво със звездите на съюза и означение на държавата с малки латински букви, означение на града на регистрация, четири цифри и накрая буквена серия, също на латински.

През 2007 г. Талал Хури от Обединените арабски емирства притежава най-скъпите регистрационни номера в света, оценени на над $10 млн. и е единственият с подобно постижение. На първия номер има само цифрата 5, а на втория – 7.