Архив

Грижи за гумите

Грижата за гумите не е много сложна. Не карайте доста бързо, особено по неравни пътища. Внимателно преминавайте препятствия от рода на релси – по тях е лесно да се пробие гумата. Поддържайте в гумите нормално налягане, при това използвайте манометър. Разбира се, това не се налага да правите всеки ден. Ако отсъства забележимо изпускане на въздух, налягането е достатъчно да се проверява един път на 5-7 дни. Задължително трябва да се проверява и манометърът – той може да дава неточно показание. За целта може да се направят две измервания – освен с обичайния, с резервен – в който нямате съмнения. Сравнете показанията.

 

Правила за експлоатация на гумите

 

Не допускайте снижаване на вътрешното налягане в гумите под нормата. Пътуването при понижено налягане е крайно вредно във всички случаи. Намаляването на налягането с всеки 10% води до скъсяване живота на гумата с 10-15%. Повишеното налягане също увеличава износването, макар и с 2 пъти по-малко от пониженото.

Номиналното налягане се посочва за температура на гумата  20°С.  При по-висока или по-ниска температура, показанията на манометъра са с грешка от около 15%. Затова – още веднаж – много е важно и да проверите манометъра си с друг, който сте сигурни, че е точен.

При дълги скоростни пътувания е целесъобразно да се повиши вътрешното налягане в гумите с 10%, което ще позволи да икономисате гориво и ще намали нагряването на гумите.

Не се приближавайте плътно до бордюра или друга издатина, тъй като може да повредите тънката странична част на гумите. Има и опасност от разкъсване.

Старайте се да се придържате към умерен стил на пътуване.

Без особена необходимост, не преодолявайте резки прагови препятствия, тъй като може да се стигне до пречупването на покритието от разрушаване на кордовия слой под протектора, дори когато кордата е метална.

Не претоварвайте автомобила. При 20% по-голямо натоварване, срокът на служба на гумите намалява с 30%.

Не по-рядко от един път в годината, проверявайте ъгъла на скосяване на колелата. Тази операция задължително се извършва след ремонт на кормилната уредба, замяна на шарнирите, а също така след допускане на силни удари, способни да деформират елементите на ходовата част.

До интензивно износване на гумите водят също луфтовете в шарнирните опори и в кормилното управление.

Периодически през 58 000 км правете размяна на гумите, особено това трябва да се спазва при преднозадвижваните автомобили.

При замяна на гумите, не е целесъобразно да се променя посоката им на въртене, тъй като евентуална промяна способства износването.

Извършвайте баланс на колелата след 10 000 -15 000 км или след всеки ремонт с демонтаж на гумите.

 

Дребен  ремонт на гумите

 

Самостоятелно се удава да се отремонтират само неголеми пробождания и дребни повреди на гумите. Камерите и покритията със сравнително по-големи повреди могат да се отремонтират само в работилница, разполагаща с всички необходими оборудвания.

Залепването на пробождания в камера чрез студен способ с помощта на гумено лепило е нежелателно. Това не е надеждно и не може да бъде препоръчвано дори и като временна мярка по пътя. Повреждането на камерата трябва да се вулканизира. Ако пробождането не е голямо, може да се отремонтира временно с помощта на болт с диаметър 5-6 мм с гайка и две шайби. Едната шайба и гайката се прокарва през пробождането вътре в камерата, а след това, придържайки ги през гумата отгоре се поставя болтът с шайбата и плътно се затягат. Стената на камерата се оказва плътно притисната между двете шайби. При първа възможност, разбира се, камерата трябва да се вулканизира.

Може да се случи, че крикът е неизправен. В този случай вдигането на автомобила за замяна на колелото е трудно, но все пак възможно. За това трябва да се покачи повреденото колело на камък с височина не по-малка от профила на гумата, да се подложи под долния лост на окачването някаква надеждна подложка и да се извади изпод спуснатото колело камъкът. След замяната на колелото, подложката трябва внимателно да се избие.