Награда за avtosalon.bg и автора на сайта

За публицистика и популяризиране на електромобилносттаnagradi12

Управителният съвет на ИКЕМ гласува номинациите за годишните награди „Кубратов меч“, за принос в електрическата мобилност на България през 2018 г.

На ил. – Голямата награда, която е една…

Имам удоволствието да уведомя, че съм отличен с диплом в категория „Наука и образование“, „За публицистика и популяризиране на електромобилността чрез Авторския сайт avtosalon.bg“.

Конкурсът се провежда за осма поредна година, а наградата „Кубратов меч“ се връчва за принос в насърчаването и популяризирането на електрическата мобилност в България.

ИКЕМ е регистрирана на 25.11.2009 г., като организация от клъстерен тип. Индустриалният клъстер „Електромобили“ е учреден от седем български фирми и е първото в България индустриално сдружение за електрическа мобилност.

С решение на Общото събрание на организацията, от месец март 2014 г., ИКЕМ е национална браншова организация за електрическа мобилност. Обединява усилията на своите членове за индустриално, технологично и бизнес развитие, стратегически разработки, промени в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

В организацията активно участват и представители на научната и образователна общност. Почетен член е Българската академия на науките. Най-новите успехи на ИКЕМ са Секторен съвет за електрическа мобилност към МОН, Платформа за Енергийна и киберсигурност, постоянно увеличаващите се членове и партньори на браншовата организация.

Очаквайте репортаж от награждаването. Наградите ще бъдат връчени на Церемония на 10 април 2019 г. сряда, от 13:00 до 13:45 ч. в София Хотел Балкан, Зала „Средец“.

Авторът на сайта