На вниманието на вносителите на автомобили и други фирми

Ако искате Вашата дейност да бъде отразена в сайта и да се пише за Вашата автомобилна марка или да се направи тест на Ваш автомобил, подкрепете финансово сайта.
За договорки и контакти – krasimirpanchevmail@gmail.com