Daimler отчита отново рекордни резултати

Най-добрата година в историята на компанията

Visitors look at a Mercedes Benz concept car prior to the shareholders meeting of the Daimler AG in Berlin, Germany, Wednesday, April 6, 2016. (AP Photo/Michael Sohn)

Daimler отчита отново рекордни резултати: единични продажби, приходи при нови висоти – предлага се и по-висок дивидент от 3,65 евро

Общите продажби на единица брой при нов рекорд са от 3,3 милиона превозни средства (+ 9%)

Приходите на групата са се увеличили със 7% до 164.3 млрд. евро (2016: 153.3 млрд. евро)

Нетната печалба е нараснала с 24% до 10,9 млрд. евро

Предложението е  за най-висок дивидент към днешна дата от 3,65 евро за акция

Прогноза за 2018: лек ръст на продажбите и приходите на единица продукция

Дитер Зетше, председател на Управителния съвет на Daimler AG и ръководител на Mercedes-Benz Cars: „Ние действаме от силна позиция. Амбицията ни остава непроменена: Daimler принадлежи на върха.“

Бодо Уеббер, член на Управителния съвет на Daimler AG за Финанси и Контрол и Daimler Financial Services: „Продължихме тенденцията ни на печеливш растеж и отново постигнахме рекордни резултати за единица продажби, приходи и печалби. Освен това увеличихме финансирането на пенсионните си планове с вноска от 3 милиарда евро.“

Щутгарт, Германия – Daimler AG продължи по пътя си на рентабилен растеж през 2017 г. и отново постигна рекордни нива на единични продажби, приходи и нетна печалба. За текущата година Daimler предполага, че ще може леко да увеличи общите си продажби на единица продукция благодарение на атрактивното и иновативно продуктово портфолио във всички дивизии, продължаващото положително развитие на глобалните автомобилни пазари и засилването на пазарната му позиция. Въз основа на положителното развитие на единичните продажби се очаква леко увеличение на приходите.

Д-р Дитер Зетше - шеф на борда на Daimler AG и на Mercedes-Benz Cars

Д-р Дитер Зетше – шеф на борда на Daimler AG и на Mercedes-Benz Cars

„Работната сила на Daimler отново успя да пробие рекордите, записани през предходната година“, каза Дитер Зетше, председател на Управителния съвет на Daimler AG и ръководител на Mercedes-Benz Cars. „Нашата компания е със стабилен успех в нестабилни времена. Но: стабилността не е оправдание за непостоянството. Ето защо ние се стремим към трансформацията във всички области на Daimler.“

Нетната печалба нарасна до нов рекорд от 10,9 млрд. евро (2016: 8,8 млрд. евро). Печалбата на акция нараства съответно до €9.84 (2016: €7.97).

Daimler увеличи общите си продажби на бройки през 2017 г. с 9% до 3,3 милиона автомобила, като по този начин надхвърли целта си за растеж. Mercedes-Benz Cars и Mercedes-Benz Vans надхвърлиха прогнозите, направени в началото на годината, като отбелязаха значителен ръст (съответно 8% и 12%). Daimler Trucks също отбеляза значително увеличение от 13% в продажбите на единица продукция. В началото на годината дивизията е очаквала единични продажби, подобни на тези от предходната година. Прогнозата за продажбите беше последователно коригирана в резултат на по-благоприятното развитие на някои важни пазари. Продажбите на бройки от Daimler Buses също бяха значително по-високи в сравнение с предходната година (+ 9%).

„Ние се гордеем с най-добрата година в историята на компанията. Искаме нашите акционери да участват в този успех и предлагат най-големия дивидент в историята на компанията“, каза Бодо Уеббер – член на Управителния съвет на Daimler AG за Финанси и Контрол и Daimler Financial Services.daimler-unternehmensgeschichte-w1120xh448-cutout

Daimler Trucks значително увеличи продажбите си на брой до 470 700 автомобила през 2017 г. (2016: 415 100). Приходите от 35.7 млрд. евро също бяха значително по-високи в сравнение с предходната година (2016: 33.2 млрд. евро). Възвръщаемостта от продажбите е била 6.7% (2016: 5.9%). Положителното развитие на приходите е резултат главно от увеличените продажби на единица продукция в региона на NAFTA.

Mercedes-Benz Vans отбеляза финансовата година 2017 с увеличение от 12% до 401 000 автомобила. Приходите са също по-високи в сравнение с предходната година (2016: € 12,8 млрд.). Възвръщаемостта от продажбите е 9.0% (2016: 9.1%).

Daimler Buses продаде общо 28 700 автобуси и автобуси по света през финансовата 2017 г. (2016: 26 200). Значителното увеличение се дължи главно на постепенното възстановяване на икономиката в Бразилия. Разделението по този начин поддържа ясното си пазарно лидерство на най-важните традиционни основни пазари на ЕС30 (Европейски съюз, Швейцария, Норвегия), Бразилия, Аржентина и Мексико.

Източник: media.daimler.com