НОВИЯТ СЕДАН PEUGEOT 508
НОВИЯТ СЕДАН PEUGEOT 508

Общото събрание на ААП преизбра ръководството си

За председател беше преизбран г-н Александър Милановserial_0000001421

На 25 април 2018 г. в гр. София се проведе Общо събрание на „Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България“ /ААП /, на което бе отчетена дейността на УС през изтеклия двугодишен мандатен период. Събранието даде положителна оценка на работата УС и прие програма за дейността през следващите две години.

За председател на Управителния съвет беше единодушно преизбран г-н Александър Миланов – „БМВ Фертрийбс ГМБХ – клон България”. За изпълнителен директор на Асоциацията бе преизбрана г-жа Татяна Груева.

Миланов е управител на „БМВ Груп България“ от 2007 г., а в периода 2013 – 2014 г. и на „БМВ Груп Румъния“. В периода 2012 – 2014 г. е председател на Контролния съвет на ААП, а от 2014 г. е избран за член на УС на Асоциацията.

От март 2015 г. Александър Миланов е член на УС на Германо-Българската индустриално-търговска камара. Има дългогодишен опит в областта на маркетинга и продажбите на автомобили. Завършил е икономика и журналистика в УНСС.

За членове на УС бяха избрани Александър Бабанин – „Силвър Стар Моторс” ЕАД, Атанас Василев – „Ю Кей Байкс” ЕООД – ръководител на секция “Двуколесни” към ААП, Васил Баров – „Ратола Корпорация” ЕООД; Вихрен Горанчев – „Опел Саутийст Юръп ЛЛС”, Владислав Велков – „МВБ Трак Енд Бъс България” АД, Георги Загоров – „Турботракс България” ООД – ръководител на секция “Тежкотоварни автомобили и автобуси” към ААП; Храбрин Иванчев – „КИА Моторс България София” ООД.

„Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България” (ААП) е сдружение с нестопанска цел, обединяващо 44 български юридически лица, производители на моторни превозни средства и/или оторизирани представители на производители на МПС за територията на Република България.

Тя е създадена през 1993 г. като Съюз на вносителите на автомобили в България, с идеята да подпомогне изграждането на съвременни условия за развитието на търговията с моторни превозни средства в РБългария, както и на всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване, при оптимален екологичен ефект. Първият председател на организацията е г-н Тодор Николов – президент на „Вантотрейд“, официален вносител на ФИАТ.

През 2008 г. СВАБ прави промени в устава си. Новото име е „Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България”. Запазвайки целите и средствата от своето създаване, ААП се адаптира към новите изисквания на Европейския съюз, оставайки организация на търговците на едро – директни представители на производителите. В тази връзка тя продължава членството си от 1997 г. в ОICA и от 2007 г. в АСЕА („Европейската организация на автомобилните производители”).