Архив

Нови 32 мобилни комуникационни системи за ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“

Те са закупени по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“GIP_7783

На 17.02.2021 г., в логистичния център на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Николай Николов получи от д-р Васил Баров, президент на „Ратола Лизинг“ ЕООД ключовете на нови 32 мобилни комуникационни системи, тип 1. Стойността на договора за доставка на мобилните комуникационни системи и гаранционно техническо обслужване е 2 617 694 лева без ДДС, а финансирането за закупуването на техниката е осигурено по проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по ОП „Околна среда 2014- 2020 г.“

GIP_7818Договорът за доставката на модерните мобилни комуникационни системи бе подписан на 25-и септември 2020 година и изпълнен предсрочно от изпълнителя по Обособена позиция № 1 – „Ратола Лизинг“ ЕООД.

„Закупуването и доставката на тези модерни комуникационни системи по ОП „Околна среда 2014-2020“ е част от по-голям и амбициозен проект. Дейностите по него са насочени към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер, както и извършване на адекватни анализи и оценки на различните видове риск.“. Това заяви директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов, който получи ключовете на нови 32 мобилни комуникационни системи, тип 1. Кратката церемония се състоя в логистичния център на главната дирекция (снимки и видео в приложение).

GIP_7790„Ратола се е доказала през годините като надежден доставчик към институционални и частни клиенти, а положителната обратна връзка, която получаваме от тях за нашите продукти и услуги, ни носи удовлетворение. Щастливи сме, че от днес Главна дирекция „Пожарна безопасности защита на населението” също е наш клиент. Благодарим Ви за гласуваното доверие – ще направим всичко, което е по силите ни, за да оправдаем Вашия избор“ – каза в своето обръщение д-р Васил Баров, президент на „Ратола Лизинг“ ЕООД.

Припомняме, че проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е насочен към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер (наводнения, свлачища и причинените от тях бедствия), както и извършване на адекватни анализи и оценки на различните видове риск.

GIP_7786В рамките на проекта е предвидено проучване и идентифициране на съществуващите локални информационни системи. На база извършеното проучване ще бъде изградена една обща информационна платформа, интегрираща съществуващите локални системи, съвместима с НСУВРB и с възможност за последваща интеграция с Европейска система за оповестяване на населението.

Предвижда се изготвяне на предложение за Национален план за управление на риска от бедствия, базиран на оценка наGIP_7797 риска, който ще отчита вероятните въздействия на промените в климата и съществуващата стратегия за адаптиране към промените му. За целта ще бъде извършено систематизиране и унифициране на информацията за минали бедствия. От друга страна ще бъде разработена концепция с препоръки за разработване и прилагане на нов междуинституционален подход за събиране на данни, съпоставими и позволяващи извършването оценка на риска.

В резултат на изпълнението на проекта и предвидените дейности по организиране на обучения и мероприятия, както и по техническо обезпечаване на оперативните екипи, ще бъде повишена ефективността на компетентните органи в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия от природен характер, основаващи се на адекватна оценка на риска. Ще бъде намалено времето за обмен на информация при анализи и оценки на рискове от природен характер, както и времето за реагиране. Процесът на вземането на решение за реагиране в случаите на риск от предстоящо или вече настъпило бедствие от природен характер ще бъде оптимизиран. Цели се подобряване на координацията между органите на изпълнителната власт при управлението на риска с цел ограничаване/ликвидиране на последствията от бедствия с природен характер.